Category

Region

Light, revitalisation

2014 Light Revitalisation Hight Res

Category
1sr Prize

Students
Du Dikang
Li le
Zhou Tujing
Ma Yao

Teacher
Zhang Xin
Zhou Ron

School
Tsinghua University